بروزترین و حرفه ای ترین پاورپوینت های آموزشی مدارس ( توسط دبیران مجرب مربوط به هر درس)
پاورپوینت مدارس

اطلاعیه فروشگاه

توجه : هنگام خرید روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا زمان دریافت کدپیگیری سفارش ادامه دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید و یا بانک عامل را تغییر دهید. در صورت مشکل میتونین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 24 و پنجشنبه ساعت 12 تا 24 و جمعه 24 ساعت جوابگوی شما هستم.09015697549 با تشکر

طرح درس سالانه شیمی 2 یازدهم (تجربی و ریاضی )

طرح درس سالانه شیمی 2 یازدهم (تجربی و ریاضی )

 فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش 

تعداد صفحات :8

مطالب با آخرین تغییرات کتاب درسی ویرایش 96

توجه : طرح درس به صورت جدول میباشد

قسمتی از متن :

 

ماه : مهر

هفته اول

جلسه اول

صفحات : 1-6

موضوع وعنوان درس :  مقدمه فصل یک – قدر هدایای زمینی را بدانیم 

هدف ويژه درس :

-اﻫﻤﯿﺖ وﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي زﻣﯿﻦ  ﭘﯽ ﺑﺒﺮد. ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ  ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن, زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و .... درك ﮐﻨﺪ.

-درك ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.  -ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎ از ﻧﻤﻮدار و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ را ﮐﺴﺐ و در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

 -ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﺪادادي درك ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ

رسانه آموزشی :

کتاب-دیتا – فیلم آموزشی-

 

هفته دوم

جلسه دوم

صفحات : 6-10

موضوع وعنوان درس : الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر

هدف ويژه درس:

-ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  و آزﻣﺎﯾﺶ در ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﯾﮏ روﻧﺪ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.

-ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺪول دوره اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار در ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.

-ﺑﺎ ﻓﻠﺰ، ﻧﺎﻓﻠﺰ و ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰﻫﺎ وﺧﻮاص آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.

-ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.

-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ داده ﺷﺪه  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص ﻓﻠﺰي و ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻠﺰي  را در ﯾﮏ ﮔﺮوه  و ﯾﮏ دوره درك ﮐﻨﺪ.

-ﻣﻬﺎرت ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻧﻮع ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص آن ﮐﺴﺐ و در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ

رسانه آموزشی :

کتاب – منبع تغذیه –الکترود زغالی- سیم –چراغ الکلی – سمباده-چکش کوچک- فلزات آلومینیم و منیزیم-نافلزات گوگرد و کربن –مغز مداد –دیتا-فیلم آموزشی

 

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shimi-2-yazdahom_1755065_6278.zip42.3k

طرح درس روزانه دین و زندگی یازدهم ( معجزه جاویدان )

طرح درس روزانه دین و زندگی یازدهم ( معجزه جاویدان ) فرمت : ورد   تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : طرح درس روزانه دین و زندگی یازدهم   کتاب:دین و زندگی    پایه:  یازدهم مقطع:متوسطه دوم موضوع درس:   معجزه جاویدان                      اهداف کلی آشنایی دانش آموزان با قرآن کریم به عنوان معجزه جاویدان و بررسی جنبه های ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان